Tilitoimisto Yli-Rahko Oy, Auktorisoitu talloushallintoliiton jäsen
Yritys Ajankohtaista Yhteystiedot Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto
Kirjapito
Palkkahallinto
Tilinpäätökset
Verosuunnittelu

Lue, mitä taloushallinnon
maailmassa tapahtuu

Pysy ajan tasalla lakien ja asetusten suhteen, niin voit ajoissa varautua yritystäsi koskeviin muutoksiin. Tutustu samalla yrityksemme tämän hetken uutisiin.

Yritysten verotus pysyy lähes ennallaan

Edustusmenojen vähennyskelpoisuus palaa

Edustusmenot ovat vuonna 2015 jälleen 50 prosenttisesti vähennyskelpoisia yrityksen tuloverotuksessa. Edustusmenot säädettiin vuodelle 2014 kokonaan vähennyskelvottomiksi.

Edustusmeno ei ole ollut eikä ole jatkossakaan vähennyskelpoista arvonlisäverotuksessa.

Verovelat julkisiksi

Joulukuussa otettiin käyttöön julkinen verovelkarekisteri. Rekisteri on Yritys- ja yhteisötietopalvelun (ytj.fi) yhteydessä.

Yritys löytyy rekisteristä, jos sillä on verovelkaa vähintään 10.000 euroa eikä verovelasta ole tehty maksujärjestelyä Verohallinnon kanssa. Rekisteri ei kerro verovelan todellista euromäärää.

On hyvä tiedostaa, että yritys merkitään rekisteriin myös niissä tilanteissa, joissa se on jättänyt antamatta kausiveroilmoituksen. Rekisteri ei siis ole yksinomaan velkarekisteri.

Pääomatulon vero kiristyi

Pääomatulosta peritään veroa nyt 33 prosentin mukaan siltä osin kun henkilön saaman pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa.

Veroprosenttia korotettiin siis yhdellä prosenttiyksiköllä ja tulorajaa alennettiin 10.000 eurolla viime vuodesta.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 2015

Työnantajan sosiaaliturvamaksu palkoista on 2,08 %.

Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

Palkansaajan nettopalkasta perittävät maksut

Palkasta pidätetään ennakonpidätyksen lisäksi

 • eläkevakuutusmaksu
  • alle 53-vuotiaalta työntekijältä 5,7 %
  • 53 vuotta täyttäneeltä työntekijältä 7,2 %
 • työttömyysvakuutusmaksu 0,65 %
  • yrityksen osaomistajalta 0,24 %
 • yhteensä työntekijältä perittävä määrä 6,35 % tai 7,85 %.

Maksut lasketaan bruttopalkasta ja vähennetään nettopalkasta ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen.

Palkansaajan verovapaat matkakustannusten korvaukset 2015

Verottoman päivärahan maksamisen edellytyksenä on, että erityinen työntekemispaikka sijaitsee yli 15 kilo-metrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta riippuen kummasta matka on tehty. Lisäksi erityisen työntekemispaikan on sijaittava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

 • kokopäiväraha, työmatka yli 10 tuntia 40,00 €
 • osapäiväraha, työmatka yli 6 tuntia 18,00 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään kahdella tunnilla, on viimeisen päivärahan enimmäismäärä 18 €. Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli 6 tunnilla, on viimeisen päivärahan enimmäismäärä 40 €.

 • ateriakorvaus 10,00 €

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei makseta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä matkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 20,00 euroa.

 • km-korvaus oma auto 0,44 €/km
 • km-korvaus käyttöetuauto 0,12 €/km

Luontoisedut 1.1.2015 alkaen

Ravintoetu

Ravintoedun arvo on 6,20 €/ateria, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä on 6,20–10,10 €. Jos tämä määrä alittaa 6,20 € tai ylittää 10,10 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrää.

Muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa järjestetty edun arvon on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta. Edun arvo on kuitenkin vähintään 6,20 €. Ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa, jos sen arvo on yli 10,10 €.

Puhelinetu

Puhelinedun ja matkapuhelinedun arvo on 20,00 €/kk. Edun arvo kattaa myös tekstiviestit ja multimediaviestit.

Veron viivästysseuraamukset vuonna 2015

Viivekoron, verotilin viivästyskoron ja veronlisäyksen määrä on 7,5 %.

Yhteisöiltä perittävä verovelan yhteisökorko on 2,5 %.

Muulta kuin yhteisöltä perittävälle jäännösverolle lasketaan jäännösveron korko, joka vuonna 2015 on 0,5 %. Jäännösveron korko on kuitenkin 2,5 % siltä osin kuin jäännösvero ylittää 10.000 euroa.

Veronpalautukselle maksettava korko on 0,5 %.

Peruskorko vuonna 2015

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoron määräksi 0,25 % ajalle 1.1. - 30.6.2015.

Viivästyskorko 1.1. - 30.6.2015

Kuluttajilta voidaan periä korkeintaan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 prosenttiyksiköllä. Viivästyskorko ajalla 1.1. – 30.6.2015 on 7,5 % vuodessa.

Yritysten sekä yritysten ja julkisyhteisöjen välisiin kaupallisiin sopimuksiin sovelletaan 8,5 % viivästyskorkoa, mikäli suuremmasta viivästyskorosta ei ole sovittu.

Pääsivulle

 

 

 

 

Tilitoimisto Yli-Rahko Oy, Horsmakuja 10, 01300 Vantaa, puh. (09) 836 2120, fax (09) 836 21220
Rekisteriseloste Kirjanpito Vantaa | Tilitoimisto Vantaa | Sähköinen taloushallinto
Taloushallintoliitto Tilitoimisto Yli-Rahko Oy